Enable Accessibility Bar

Tir ac Amaethyddiaeth.

Mae ein Campws Gelli Aur yn ganolfan ragoriaeth yn y sector amaeth, gan gynnig nid yn unig cyrsiau amaethyddol ar lefel addysg bellach ac uwch, ond hefyd ymgysylltu â phrosiectau proffil uchel. Mae’r prosiectau cyfredol yn cynnwys trawsnewid slyri yn wrtaith sych a dŵr yfed, ac un arall yn canolbwyntio ar ddileu dolur rhydd feirysol y gwartheg.

Mae gan ddysgwyr a sefydliadau ddewis i gwblhau cymwysterau cyflawn neu ddetholiad o fodiwlau sy’n cyd-fynd orau â’u hanghenion busnes a hyfforddi.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau a’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

Tocio Traed Gwartheg
Plaladdwyr
Tryc Codi Telesgopig
Gyrru Tractor
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn
Cwympo Coed

Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch01970 639700 heddiw neu ebostiwch business@ceredigion.ac.uk.