Gadewch i ni Fod yn Uchelgeisiol

Mae eich amser yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn darparu cyfleoedd dwyieithog i chi ddatblygu’r sgiliau cyflogadwyedd a menter sydd eu hangen arnoch ar gyfer bywyd bob dydd, dilyniant i fyd gwaith ac i gynnal cyflogaeth ar gyfer y dyfodol.  Pa bynnag flwyddyn rydych chi ynddi a pha bynnag gwrs rydych chi'n ei astudio, os ydych chi'n fyfyriwr gyda ni, mae hyn yn bendant ar eich cyfer chi.  

ARCHWILIO - Ewch ati i archwilio pwy ydych chi a darganfyddwch eich pwrpas. Byddwch yn chwilfrydig, yn feddwl agored ac yn rhagweithiol.

PARATOi - Paratowch ac arloeswch eich agweddau tuag at waith a hunangyflogaeth. Dewch yn hunan-gymhellol, ewch y tu hwnt i gyfyngiadau canfyddedig a chyflawnwch eich uchelgeisiau a chyrchnodau personol.

CYSYLLTU - Cysylltwch a byddwch yn agored i bosibiliadau newydd. Byddwch yn ymatebol i gyfleoedd trwy wneud cysylltiadau newydd a rhwydweithio.

Gyda chymaint o gyfleoedd ar gael, mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i'ch paratoi ar gyfer dyfodol llwyddiannus.  Cymerwch yr amser i ddarllen ein rhaglen Byddwch yn Uchelgeisiol gyffrous.

Apprenticeship Courses 1

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB