Enable Accessibility Bar

Diogelu

Yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion rydym wedi ymrwymo yn ein dyletswydd gofal bod pob myfyriwr yn cael ei gadw'n ddiogel rhag niwed, a all gynnwys camdriniaeth, esgeulustod neu radicaleiddio.

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i adnabod arwyddion niwed neu gamdriniaeth bosibl a throsglwyddo pryderon i'r Tîm Lles Myfyrwyr ar y cyfle cyntaf.

Mae staff a myfyrwyr yn adolygu eu gwybodaeth am fygythiadau yn barhaus ac yn mynychu cyrsiau hyfforddi rheolaidd.

Cyfarfod â'r Tîm

Dyma restr o gysylltiadau os ydych chi am drafod unrhyw Faterion diogelu:

Tom Snelgrove - Arweinydd Diogelu Dynodedig / Cyfarwyddwr Dysgwyr a Phartneriaethau
tom.snelgrove@colegsirgar.ac.uk
07388 387881

Helen Griffith - Dirprwy Diogelu Dynodeig  & Cyfarwyddwr
Dwyieithrwydd 
griffithh@ceredigion.ac.uk
01970639700 / 07554248050

Meinir Lewis - Cydlynydd Lles Ceredigion 
meinir.lewis@ceredigion.ac.uk
01239612032 / 07770971780

Ffion Evans - Swyddog Lles 
ffion.evans@ceredigion.ac.uk
01970639700 / 07443352674